O, Seni Seviyor, Seni düşünüyor
Seni izliyor, Seni koruyor.

Kim mi ?

A L L A H (c.c.)

O'na emanet ol, O'na sarıl , O'nu sev
O'ndan umudunu kesme, çare kulda değil.
Rahman ve Rahim olan ALLAH'tadır.

Beylem.de
Tekvir Suresi 10-14

Tekvir Suresi 10-14

Amel defterleri açıldığı zaman, Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman, Cehennem alevlendirildiği zaman, Cennet yaklaştırıldığı zaman, Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri...

Neml Suresi 45

Neml Suresi 45

Andolsun biz, “Allah’a kulluk edin” diye (uyarması için) Semûd kavmine, kardeşleri Salih’i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar...

Muminun Suresi 3

Muminun Suresi 3

Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

Bakara Suresi 48

Bakara Suresi 48

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat...

Yunus Suresi 106, Neml Suresi 62

Yunus Suresi 106, Neml Suresi 62

Yunus Suresi(105-106)  Yine bana şöyle emredildi: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dîne çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. Allah’ı...

Kehf Suresi 49

Kehf Suresi 49

Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. “Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey...

Ibrahim Suresi 24

Ibrahim Suresi 24

Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.

Necm Suresi 27 ,Saffat Suresi 150

Necm Suresi 27 ,Saffat Suresi 150

Necm Suresi 27- Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar. Saffat Suresi 150- Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız...

Maide Suresi 9

Maide Suresi 9

Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, “Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır” diye vaatte bulunmuştur.

Bakara Suresi 42

Bakara Suresi 42

Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.